Certifieringar
logo cosmetici biologici

Biologiska kosmetika

Kontroll och certifiering är huvudaktiviteten hos CCPB srl. Sökning av kvalitet, tillförlitlighet, ökning av mervärde och innovation har alltid varit de aspekter som inspirerat CCPB och som de verkat för. Ett arbete alltid till förmån för produktionssystemen som tror på inspektion och certifiering som ett kvalifikationselement för de egna tjänsterna och produkterna. www.ccpb.it.

logo nikel tested

Nickel-testad

Nickel kan hos särskilt känsliga personer orsaka allergi, som visar sig på utsatta hudområden. Symbolen Nickel Tested visar att spår av nickel har analyserats och visat sig vara mindre än gränserna för spårbarhet det vill säga försumbara. Nickel kan hos särskilt känsliga personer orsaka allergi, som visar sig på utsatta hudområden.

logo vegan ok

Vegan ok

Teamet VeganOK utför en etisk värdering av företaget innan certifiering av produkterna medges. Dessutom utförs en kontroll på produktetiketterna innan de marknadsförs. Företaget åtar sig att respektera i alla dess delar produktspecifikationen VeganOK som bearbetats med övervakning av Etik- och Vetenskapskommittén i Associationen för italienska veganer, Vegani Italiani Onlus.

logo certificazione natrue.org

Natrue

Natrue har som avsikt att leverera ett uniformt etiketteringsschema; de kan i själva verket hoppas erhålla varumärket Natrue, endast för en produkt som respekterar stränga kriterier angående råmaterial som används och bearbetningen av produkten. Syftet är att garantera slutkonsumenten en hög kvalitet av naturprodukter genom användning av biologiska odlingar.